Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH KUDLOVICE ZA ROK 2015

 

Vážení přátelé, bratři hasiči, hasičky a vážení hosté .

 

Po roce jsme se tu opět sešli, abychom si připomněli a vyhodnotili naši činnost  .

Rok jsme započali koncem ledna tradiční valnou hromadou , kdy se po pětiletém období opět volil výbor  našeho sboru. 

Zde jsme  krom bilancování  také plánovali ,a jedním z bodů bylo téma sběru železného šrotu . S obdobím jarního úklidu začátkem dubna jsme ve dvou dnech naplnili přistavený kontejner.

 

Jedním z mnoha úkolů a povinností naší zásahové jednotky je odborná příprava.

14.3. prošli někteří naši členové školením na obsluhu motorových pil uskutečněném  v prostorech HZS v Uherském Hradišti.

 

16.4. proběhlo prověřovací cvičení na Kudlovské Dolině trať Paňháj – Kamenice - požár travního porostu a hospodářské budovy. Během cesty na místo zásahu   jednotka v prostoru vodárky  zajistila ošetření a předání záchranné službě  účastníka dopravní nehody .Téma cvičení ,krom prověření akceschopnosti jednotky, obohatilo poznáním našeho hasebního obvodu a též taktiky ke zdolávání požáru ,tak typického pro tohle období.

 

Nejen pot a dřina je naším každodenním chlebem . Jsme společenství obyčejných lidí, kam se prolínají naše osobní životy.  S přáním hodně zdraví a pohody jsme se zůčastnili oslav  narozenin našich zasloužilých členů Jana Zapletala , Josefa Balcárka a Jaroslava Rožka, kteří shodně oslavili 75 let svého života. Též Miroslav Kučera  dovršil krásného jubilea 60 ti let .

 

Koncem dubna proběhla na svatém Hostýně tradiční pouť hasičů, které se zúčastnil náš člen Jan Zapletal starší. Tohle požehnané setkání umocňuje ducha naší práce , odhodlání a jednotu.

 

23.května proběhla okrsková soutěž v požárním sportu na hřišti v Jankovicích.

Zúčastnili jsme se jako družstvo mužů i veteránů. Ale pohodu nám kazilo upršené chladné počasí i dosažené výsledky.

 

Počátkem června prošla obě naše zásahová auta úspěšně technickou kontrolou, za což patří dík našim členům, kteří se o techniku starají.

 

5.6. jsme hasili požár lesního porostu v katastru obce Halenkovice na Hradské.

Zásah byl složitý z důvodu nalezení ohniska požáru. Zakouření obrovského prostoru, byl velký oříšek. Události se zůčastnilo více jednotek.

Na stejné místo jsme se vrátili ještě  jednou 18.6.

 

20.6. odvezla naše „vejtřaska“  Vlastika Šuranského do stavu manželského v doprovodu celé naší veselé družiny i jeho nových hasičských kolegů ze zaměstnání. Předtím nás samozřejmě pohostil na svíci konané u Strmenských.

 

Naše CAS 16 Praga V3S je klenotem nejen naším, ale celého okolí. I proto se zúčastnila oslav 120. výročí založení SDH Košíky konaných 17.července .

 

 Obdrželi jsme  též velkorysou pozvánku na výstavu historické hasičské techniky  do vzdálené  Bratislavy pořádanou DHZS Šamorín. Odmítli jsme z důvodu již zmíněné svatby Vlastě Šuranského .

 

25.7. jsme předvedli naši techniku a schopnosti na dětském dnu konaném na Kudlovské Dolině .

 

1.8. za krásného dne projela naší obcí kolona historických vozů –veteránů . Akci pořádal veterán klub Kroměříž a v prostoru u Strmenských měl pro účastníky  přichystány dovedností úkoly. My jsme se zhostili nabídky udělat pro účastníky a návštěvníky bufet a občerstvení.

 

V polovině roku jsme obohatili naše technické vybavení o špičkovou techniku v podobě 4 ks vzduchových dýchacích přístrojů Drager.

 

V suchém tropickém vedru  jsme byli povolání dne 9.8.  na rozsáhlý požár porostu podél železniční trati v úseku Nedakonice – Polešovice. Vyčerpávajícího zásahu v prostoru Staré Město až po Moravský Písek  se zůčastnilo mnoho jednotek  PO.

 

V rámci výstavby kanalizace v naší obci se vyskytlo spousty požadavků pro technickou činnost naší jednotky a techniky…mytí zablácených cest, průtlaky či dovoz  vody  byla častá aktivita, při které nás mohli vidět naši spoluobčané.

 

Další tradicí spojenou s naší obcí a našim sborem je pořádání Barum rally.

29.8. se jela přes obec po roční přestávce. Pořadatelství  se  aktivně zúčastnila většina členů a též naše technika. A u Strmenských jsme pro návštěvníky přichystali bufet.

 

S podzimem nám do sboru přichází  spíše  společensko-kulturní tradice.

 

13.11. prošel obcí dětský lampionový průvod.  Naším úkolem bylo zajištění bezpečnosti na potemnělých komunikacích.

 

28.11. byl  první adventní víkend. Tradičně mu předcházela  příprava domku     u Strmenských , ozdobení Vánočního stromku  a zajištění slavnosti  svěcení adventních věnců.

Přehoupl se prosinec a už jsme přeladili na zimní období a čas čertů a Mikuláše je pevný. Letos vyšel tenhle svátek  na víkend a tak se nekonala tradiční návštěva dětí ve škole a školce. I tak naši kluci ,tentokrát bez koňského spřežení, rozdávali po celé dědině tradiční Mikulášskou nadílku.

Jako každoročně i děti našich členů byly obdarovány vánočními kolekcemi.

Jelikož myslíme   i na aktivní vyžití dětí v obci, připravili a vyčistili jsme úsek potoka mezi kulturním domem a mostem pro možnost bruslení.  Dále se s velkým úsilím podařilo spustit stavidlo, ale tohle zařízení si zasluhuje už dávno nějakou generálku.

Tím, že jsme v obci jediná akceschopná, obětavá složka , byli jsme požádání o pomoc připravit v našem kostele technické vybavení , lavečky a výzdobu  pro vánoční mši. Po akci jsme též vše odklidili a odvezli.

 

Tohle bylo poohlédnutí za loňským rokem.

Jak vidíte, prolíná se naše činnost v širokém spektru aktivit, které jsou prodchnuty chutí tvořit a pomáhat. Přeji si, aby nás tyhle hodnoty provázely po celý následující rok a to nejen v rámci našeho sboru.

Děkuji vám za vykonanou práci a přístup. V závěru chci vám všem a vašim rodinám popřát mnoho štěstí, zdravý a osobní pohody v letošním roce.

Výbor sdh

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář